กลุ่มวิจัย

ติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ การวิจัย และอีกมากมายกับเราได้ที่นี่

การบริการ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยชั้นนำและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ทุนวิจัยและเงินสนับสนุน

เรามีทุนวิจัยและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

จริยธรรมการวิจัย

กำกับดูแลจริยธรรมในการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงสุดตามหลักสากล

สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารเพื่อความรู้และความก้าวหน้าทางการแพทย์และการวิจัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่นี่

การอบรม

การบรรยาย สัมมนา การอบรม และเวิร์คช็อปประจำปี โดยงานจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวทุนวิจัย

***ขยายเวลายื่นข้อเสนอทุน FF แบบปกติ ถึง 15 ก.ย. 65***

แบบฟอร์มทุน FF/รัชดา

เปิดประเภททุนแบบใหม่ 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนท้าทาย 5 ล้านบาท/ทุน
2. ทุนส่งเสริม collaboration 1 ล้านบาท/ทุน
3. ทุนสนับสนุนทำ pilot study 5 แสนบาท/ทุน

ข่าวการอบรม

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย