การวิจัย

ติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ การวิจัย และอีกมากมายกับเราได้ที่นี่

การบริการ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยชั้นนำและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ทุนวิจัยและเงินสนับสนุน

เรามีทุนวิจัยและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

จริยธรรมการวิจัย

กำกับดูแลจริยธรรมในการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงสุดตามหลักสากล

สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารเพื่อความรู้และความก้าวหน้าทางการแพทย์และการวิจัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่นี่

การอบรม

การบรรยาย สัมมนา การอบรม และเวิร์คช็อปประจำปี โดยงานจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวการอบรม

sct2021v1

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย