การให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ

stats

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการให้คำปรึกษาทางชีวสถิติ โดย นักชีวสถิติ 2 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ญุดา จองพิศาล

– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00 – 17.00 น. สถานที่ : ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

2. คุณวสันต์ ปัญญาแสง

   – ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00- 17.00 น. สถานที่ : ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

“สามารถมารับคำปรึกษาตั้งแต่เริ่มคิดจะทำวิจัยเพื่อ Study Design ที่ถูกต้อง (Recommend)”

  1. ผู้มีสิทธิ์ในการทำนัดปรึกษาได้คือ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. สามารถทำนัดปรึกษาได้ไม่เกิน 1 ชม./สัปดาห์
  3. จองผ่านระบบ Online ที่ http://rsapp.md.chula.ac.th/  เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 
  4. ในกรณีที่ท่านจองเวลานัดแล้วแต่ต้องการยกเลิกนัดปรึกษา
    4.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ (เช่น นัดวันจันทร์ ต้องแจ้งยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ก่อนหน้า) จะไม่มีการลดทอนสิทธิ์ใดๆ

    4.2 หากไม่แจ้งก่อนเวลานัดหมายไม่ถึง 2 วันทำการ จะไม่สามารถนัดปรึกษาได้อีก 1 สัปดาห์ นับจากวันนัดหมายที่ไม่มา และ

    4.3 กรณีไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนถึงเวลานัด จะไม่สามารถนัดปรึกษาไปอีก 4 สัปดาห์ นับจากวันนัดหมายที่ไม่มา

สำหรับท่านที่ต้องการใช้โปรแกรม SPSS ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีให้บริการโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/spss-software และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้  และท่านใดต้องการรับคำปรึกษาโดยใช้ Notebook ของท่านเองกรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้ารับการปรึกษา

หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4455, 0-2256-4466 ต่อ 22 หรือทาง email: mdcuresearch@gmail.com