โปรแกรมสนับสนุน

 1. โปรแกรม STATA   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มี สิทธิในการใช้โปรแกรม จำนวน 20  license โดยอาจารย์,อาจารย์พิเศษสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถขอใช้ผ่านภาควิชาโดยผู้ประสานงานของภาควิชาที่สังกัด (เริ่ม 2 ม.ค.62)
  – คู่มือแนะนำในการเข้าไปใช้โปรแกรม STATA
  1.1  Log-in to Stata using remote window connection_MAC step 1
  1.2 Log-in to Stata using remote window connection_MAC step 2
  1.3 Log-in to Stata using remote window connection_Windows
  รายชื่อผู้ประสานงานของภาควิชา
  1.4 How to access Stata offcampus
 2. โปรแกรม SPSS ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีให้บริการโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/spss-software และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้  และท่านใดต้องการรับคำปรึกษาโดยใช้ Notebook ของท่านเองกรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้ารับการปรึกษา

หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4455, 0-2256-4466 ต่อ 21 หรือทาง email: mdcuresearch@gmail.com, nopphawit.med.chula@gmail.com