จริยธรรมการวิจัยในคน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงค์ด้านล่าง
https://sway.office.com/GmVLFQIBfRtavDvg