ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://funding.nvi.go.th/#news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *