ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

 

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561

เงื่อนไขการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น
ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2561 ได้ที่ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *