ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

วช. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 – 6 กันยายน 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2264/Default.aspx#.WZ-I6elpxPY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *