การอบรมและเวิร์คช็อป ประจำปี

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Short course in Health Science Research

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

การอบรมและเวิร์คช็อป

Evidently Cochrane

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการจัดการบรรยายพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

OSA and chronic respiratory diseases: the interaction between upper and lower airway – from bench to bedside

ด้วย ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Sleep society of Thailand และ ASEAN sleep federation จะมีการจัดการบรรยายพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Marker-Guided Target Therapy, PARP and EGFR Inhibitorsand Development of Effective Immune Checkpoint Therapy

ด้วย ฝ่ายวิรัชกิจ ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการจัดการบรรยายพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Personalized Medicine of AntiTB drugs: What we are going on ?

ด้วย ฝ่ายวิจัย ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Life sciences startup: do’s and don’ts

ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Bioinformatics for Genomic Analysis Workshop

APPLY NOW!!!! วิทยากรโดย: – Prof. Sung Ho Won (Seoul National University) พูดเรื่อง GWAS with KoreanChip – Prof. Kyu-Baek Hwang (Soongsil Univ.) พูดเรื่อง Machine Learning for Bio-data Mining – Prof. Hyun Goo Woo (Ajou Univ Medical College) พูดเรื่อง Transcriptome Analysis – Prof. Tae-Young Roh (POSTECH) พูดเรื่อง Epigenome Data Analysis Schedule Transcriptome data analysis Epigenome data analysis […]

Dengue and Zika Immunity: A Complicated Relationship

ขอเชิญชวน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังกิจกรรม

การเขียนขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ของกระทรวง อว.

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการจัด Special talk

Preparing tomorrow’s leader in research

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทีมวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย

การอบรมระยะสั้น