การอบรมและเวิร์คช็อป

การบรรยายพิเศษ Special Immunology Lecture

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 15 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing Workshop”

ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2561 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“MDCU Innovation Forum” หัวข้อการอภิปราย “Development of THERANOTICS Suitable as Blood Substitute, Drug Carrier, and Diagnostic Tool”

โดย PD Dr.Han Bäumler จาก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.50 น. - 14.50 น. ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research for busy clinicians and practitioners: กรณีศึกษาสำหรับนักวิจัยมือใหม่

ขอเชิญชวน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว

The Second Care-for-Rare European-South-East Asian PID-Meeting: From Bench to The Bedside

08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Plagiarism & How to Paraphrase”

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าเป็นการบรรยาย (รับได้ 200 คน) ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ (จำกัด 10 คน) มีรายละเอียดดังนี้

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2017

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Clinical Biostatistics Series

โครงการจัดอบรม “Clinical Biostatistics Series”

การอบรมระยะสั้น

Short course in Health Science Research 5 Mar – 25 May 2018

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 6