เอกสารและวีดีโอการอบรม

Video การบรรยายที่จัดโดย งานจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย

 1. The Future is Interdisciplinary: Bridging Computational and Biological Sciences ( 12/10/2016) ไปที่ Link: วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs01.mp4
 2. Biostatistics Lecture Series Sample size: Formal & Informal (2/10/2016) ไปที่ Link: วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs02.mp4   หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 3. กลยุทธ์การนำเสนอเชิงวิชาการ Message Design, Visual Aid and Delivery Techniques (16/11/2016) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs03.mp4
 4. Systematic Review and Meta-analysis เพื่อพัฒนางานวิจัย (29/11/2016) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs04.mp4
 5. Translating Proteomics and Mass Spectrometry to the Clinical Setting (2/12/2016) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs05.mp4
 6. Biostatistics Lecture Series: Diagnostic tests: Accuracy, Utility, ROC curves (7/12/2016) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs06.mp4  หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 7. Biostatistics Lecture Series: Categorical clinical outcomes Classical approaches vs Binary Logistic Regression (1/02/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs07.mp4 หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 8. Biostatistics Lecture Series: Non-inferiority & equivalence trials (5/04/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs08.mp4  หรือ  เอกสารประกอบการอบรม
 9. Estimating treatment effects in the presence of non-compliance: intention to treat,perprotocol as treated and other strategies (3/05/2017)ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs09.mp4  หรือ  เอกสารประกอบการอบรม
 10. Biostatistics Lecture Series: Missing data : ploblems and solution (7/06/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs10.mp4  หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 11. Clinical Biostatistics Series : Cross-over designs (5/07/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs11.mp4  หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 12. Introduction to Clinical Biostatistics (2/08/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs12.mp4 หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 13. Survival Analysis 1: Introduction and basic(naive) methods (6/09/2017)ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs13.mp4   หรือ เอกสารประกอบการอบรม
 14. Introduction to Survival Analysis (4/10/2017) เอกสารประกอบการอบรม ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs14.mp4
 15. การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก (TCTR) (12/10/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs15.mp4
 16. Plagiarism & How to Paraphrase (20/10/2017) ไปที่ Link:วิดีโอการบรรยาย http://media.md.chula.ac.th/public/rs16_1.mp4 และ http://media.md.chula.ac.th/public/rs16_2.mp4
 17. Publish & Flourish! Find, read and publish in high impact journals.(20/8/2018) เอกสารประกอบการอบรม
 18. How to prepare for Spearhead Project from previous experiences (18/9/2018) เอกสารประกอบการอบรม1 เอกสารประกอบการอบรม2