การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Personalized Medicine in Endocrine Oncology: From Bench to Bedside"

poster-august-23%2c-2017
ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวฯ

Start

August 23, 2017 - 1:00 pm

End

August 23, 2017 - 3:00 pm

poster-august-23%2c-2017

 ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Personalized Medicine in Endocrine Oncology: From Bench to Bedside”   โดย  Naris Nilubol, M.D., FACS.
Endocrine Oncology Branch, NIH, USA ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวฯ  กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *