การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก

poster-oct-12%2c-2017
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง

Start

October 12, 2017 - 1:00 pm

End

October 12, 2017 - 3:00 pm

poster-oct-12%2c-2017

           ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
เวลา 13.00-14.00 น. การบรรยาย เรื่อง การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต (รับได้ 100 คน)
เวลา 14.00-15.00 น. การฝึกปฏิบัติ โดย ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ และคุณศุภลักษณ์ ยาเจริญ 
(จำกัด 30 คน)

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตปริญญาบัณฑิต นิสิตแพทย์และผู้สนใจ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัดภาควิชา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *