การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบ REDCap

poster-sep-27%2c-2017
ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Start

September 27, 2017 - 12:30 pm

End

September 27, 2017 - 3:00 pm

poster-sep-27%2c-2017

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบ REDCap ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 8  อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนอาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น และหากมีข้อมูลงานวิจัยที่ทำอยู่ สามารถนำมาใช้ใน workshop ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *