การเขียนขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ของกระทรวง อว.

poster-nov-19-2019
ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการจัด Special talk

Start

November 19, 2019 - 1:30 pm

End

November 19, 2019 - 4:00 pm

poster-nov-19-2019

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการจัด Special talk รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ:                    การเขียนขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ของกระทรวง อว.
 วิทยากรโดย:          ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
รองอธิการบดี  กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการ:            วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 312/3 ชั้น 3 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จึงขอเชิญชวน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังกิจกรรมดังกล่าว และกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัด/ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *