กลุ่มวิจัย

ติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ การวิจัย และอีกมากมายกับเราได้ที่นี่

การบริการ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยชั้นนำและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ทุนวิจัยและเงินสนับสนุน

เรามีทุนวิจัยและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

จริยธรรมการวิจัย

กำกับดูแลจริยธรรมในการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงสุดตามหลักสากล

สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารเพื่อความรู้และความก้าวหน้าทางการแพทย์และการวิจัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่นี่

การอบรม

การบรรยาย สัมมนา การอบรม และเวิร์คช็อปประจำปี โดยงานจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังความรู้ด้านชีวสถิติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับชีวสถิติ กราฟิกทางสถิติ และการเขียน manuscripts

ข่าวทุนวิจัย

r-mdcu-r1

s__63799302

📣 สำนักบริหารวิจัย เปิดรับข้อเสนอทุน Fundamental Fund และกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีงบ 2568
.
เปิดรับข้อเสนอ 6 แผนงาน ได้แก่…
🩺 แผนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
🍃  แผนงานวิจัยและเทคโนโลยีฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี
🤖  แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
👨‍👩‍👧 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
🥗 แผนงานอาหารและสัตว์เศรษฐกิจ
🌩 แผนงานการวิจัยด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
เปิดรับข้อเสนอ 28 สิงหาคม 2566
หมดเขตยื่นข้อเสนอ15 กันยายน 2566 (17.00 น.)
ผ่านระบบ myResearch https://myresearch.chula.ac.th/Login
.
🚨 นักวิจัยหลัก 1 ท่าน สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ 1 โครงการวิจัยใน 1 แผนงานเท่านั้น
🚨 โครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
🚨 หัวหน้าโครงการไม่ติดค้างทุนวิจัยภายใต้กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ก่อนปีงบประมาณ 2566
🚨 ทุนวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565 ต้องส่งมอบผลผลิตให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566

ibc-submit

ข่าวการอบรม

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย