กลุ่มวิจัย

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาของความเป็นเลิศในการวิจัยทางการแพทย์และชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างไร้ขีดจำกัด ร่วมติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ การวิจัย และอีกมากมายกับเราได้ที่นี่