ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 1. ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาเพื่อโรคมะเร็งเต้านม
 2. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
 3. ศูนย์นิทราเวช
 4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 5. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการเดินและการเคลื่อนไหว แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 6. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคตับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 7. ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 8. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 9. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 10. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านกระจกตาและผิวดวงตา แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 11. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 12. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคติดเชื้อแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 13. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชพันธุศาสตร์ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 14. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 15. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 16. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 17. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 18. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ไฟไหม้น้ำร้อนลวก แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 19. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 20. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 21. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 22. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
 23. ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
 24. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 25. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 26. ศูนย์ประสาทศาสตร์
 27. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจิโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 28. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤษ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 29. ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง