การบริการ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MDCU) เป็นหนึ่งในสถาบันการวิจัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เรามีนักวิจัยที่เก่งและเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงพนักงานที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและการทดลองทางคลินิกในทุกๆขั้นตอน เพื่อการเริ่มต้นและปูทางสู่การปฏิวัติความก้าวหน้าทางการแพทย์

เรามองเห็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ณ วันนี้