การบริการภายในสำหรับฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มีบริการเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการวิจัยทางการแพทย์และชีวการแพทย์สำหรับแพทย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของเรา

การบริการภายในของเรารวมถึง

  • การบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ
  • การให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ
  • โครงการส่งเสริมเพื่อเขียนต้นฉบับบทความวิจัย