ศูนย์สัตว์ทดลอง

animal-house

การดูแลสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรมและจริยธรรมในระหว่างขั้นตอนการวิจัยคือสิ่งที่ศูนย์สัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การออกแบบศูนย์ที่ดีจะช่วยดูแลสัตว์ทดลองให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุด ความทุ่มเทของเราที่จะให้บริการดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพในงานวิจัยของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาติดต่อเราเพื่อทำนัดหมายที่  http://rsapp.md.chula.ac.th/

ศูนย์สัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกพยาธิ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร:              0 2256 4000 ต่อ 3411

อีเมล:           tanun_yuwong@hotmail.commdcuresearch@gmail.com