ศูนย์เครื่องมือกลาง (MRC)

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่แพทย์ อาจารย์ นักวิจัย ด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีบางชนิดในการทำวิจัย ตลอดจนให้บริการใช้สถานที่เพื่อการเรียน การสอนระดับบัณฑิตหลังปริญญา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและชี้นำสังคม มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ลงชื่อเข้าระบบ

สมาชิกสามารถลงชื่อเข้าระบบได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

http://rsapp.md.chula.ac.th/

mrc-11


เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการ รายการค่าบริการ แบบฟอร์มต่างๆได้ ที่นี่

update  ประกาศเกณฑ์อัตราการจัดเก็บค่าบริการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

update  แบบฟอร์มการขอเข้าใช้บริการประจำปี 2567

mrc-3


ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องปฏิบัติการ molecular biology
  • ห้องปฏิบัติการ cell and tissue culture
  • พื้นที่สำหรับการทำวิจัย
  • ห้องประชุมเล็ก รองรับผู้เข้าประชุมได้ 15 คน
  • ห้องประชุมใหญ่ รองรับผู้เข้าประชุมได้ 50 คน

mrc-2


การอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ

 

s__75284536


คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของศูนย์ได้ ที่นี่


ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีตำแน่งงานที่เปิดรับสมัคร


ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคาร อปร. ชั้น 9 และ 10 (ฝ่ายงานธุรการ)

โทร         02-652-4204 หรือ 02-256-4000 ต่อ 3568

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 8

โทร         02-652-4927

อีเมล       mrc.chula@gmail.com

เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์