คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU – IBC)

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU-IBC)

ตามที่ คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC) ได้มีแนวทางให้มีการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ มาเป็นผู้ประสานงานให้มีการพิจารณาโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อ                 สำนักงานจริยธรรมการวิจัย อาคารอานันทมหิดล ชั้น 3

โทร                    0 2256 4493

อีเมล                  ibc.mdcu@gmail.com

ระบบออนไลน์ดาว์นโหลด     https://sites.google.com/view/mdcuibc-submission/home

 

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC)   link