คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU – IBC)

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU-IBC)

ตามที่ คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC) ได้มีแนวทางให้มีการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ มาเป็นผู้ประสานงานให้มีการพิจารณาโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อ                 สำนักงานจริยธรรมการวิจัย อาคารอานันทมหิดล ชั้น 3

โทร                    0 2256 4493

อีเมล                  ibc.mdcu@gmail.com

ระบบออนไลน์ดาว์นโหลด     http://rs.md.chula.ac.th/จริยธรรมการวิจัย/คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ-mdcu-ibc/medchulairb.com/ethics/download/list.php

 

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC)   link