จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง

ตาม “ข้อกำหนดงานวิจัย พ.ศ. 2558” โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อตกลงการวิจัยในสัตว์ทดลอง ที่ใช้สัตว์ที่มีชีวิต สัตว์ที่ไม่มีชีวิต และสัตว์มีกระดูกสันหลัง จะต้องถูกส่งมาที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยเพื่อการตรวจสอบก่อนเริ่มทำการวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลและส่งมาที่

ติดต่อ           นายธีรรัฐ ศักดิ์พิธานนท์ ตึกพยาธิ ชั้น 3

โทร               0 2256 4000 ต่อ 3411

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่