โปรแกรมสนับสนุน

โปรแกรม STATA คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มี สิทธิในการใช้โปรแกรม จำนวน 20  license โดยอาจารย์,อาจารย์พิเศษสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถขอใช้ผ่านภาควิชาโดยผู้ประสานงานของภาควิชาที่สังกัด

คู่มือแนะนำในการเข้าไปใช้โปรแกรม STATA

1.1  Log-in to Stata using remote window connection_MAC step 1
1.2  Log-in to Stata using remote window connection_MAC step 2
1.3  Log-in to Stata using remote window connection_Windows
1.4  How to access Stata offcampus

รายชื่อผู้ประสานงานของภาควิชา

หมายเหตุ:  โปรแกรม SPSS ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีให้บริการโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/spss-software และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้ และท่านใดต้องการรับคำปรึกษาโดยใช้ Notebook ของท่านเองกรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้ารับการปรึกษา

หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4455, 0-2256-4466 ต่อ 21 หรือทาง email: mdcuresearch@gmail.com, nopphawit.medchula@gmail.com