ทุนอุดหนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้การดูแลของ สำนักงานบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สบจ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.research.chula.ac.th (โดย login ใช้ username+pass email @chula )

ทุนวิจัยที่สนับสนุน

1. ทุนสนับสนุนวิจัย (ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. ทุน Fundamental Fund (FF)

3. ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ / นักวิจัยใหม่

4. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

4.1 กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (Special Task Force for Activating Research: STAR)
4.2 หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU)
4.3 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence, CE)

5. ทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

6. ทุนศาสตราภิชาน

7. ทุนศตวรรษที่ 2 (C2F)

8. ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการยกระดับผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างแพล็ตฟอร์มวิจัยนำการสอน

 

งบสนับสนุน

1. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์

2. คลินิกวิจัย (ตรวจทานภาษา)

3. การยกระดับวารสาร

4. การแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร

 

ติดต่อ สบจ.

Facebook: สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
Line Official : @cu.research
Email: research@chula.ac.th
Call Center: 0-2218-0236