เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยทางการแพทย์ระดับโลกที่ได้รับความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน เราได้ทุ่มเททักษะ เวลา พนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การสนับสนุนและความสะดวกสบายอย่างเต็มที่กับนักวิจัยทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ของเรา