การเขียนขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ของกระทรวง อว.

poster-nov-19-2019
วิทยากรโดย: ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Start

November 19, 2019 - 1:30 pm

End

November 19, 2019 - 4:00 pm

poster-nov-19-2019

 


การเขียนขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ของกระทรวง อว.

วิทยากรโดย:       ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี  กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ:       วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14.30 – 16.00 น.

สถานที่:               ห้อง 312/3 ชั้น 3 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึง

ขอเชิญชวน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังกิจกรรมดังกล่าว และกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัด/ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com


** ไม่มีวิดีโอการอบรม**


 

MORE DETAIL