อบรมเชิงปฏิบัติการ: บริหารโครงการวิจัย ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

poster-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Start

January 11, 2023 - 1:00 pm

End

January 11, 2023 - 4:00 pm

Address

ห้องประชุมกลาง 1201 โซน B อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12   View map

 


อบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารโครงการวิจัย ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  • แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
  • แหล่งทุนภายนอก

กำหนดการ:   วันพุธ 11 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น.

สถานที่:  ห้องประชุมกลาง 1201 โซน B อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12


วิดีโอการบรรยาย

MORE DETAIL