การทำหนังสือมอบอำนาจ และประกาศแหล่งทุนภายนอก ผ่านระบบ Chula eRM

poster-april-27-2022
วิทยากรโดย: คุณพรพิรุณ อ่อนสกนธ์ และ คุณธีรภัทร์ คำมณี สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

Start

April 27, 2022 - 1:30 pm

End

April 27, 2022 - 2:30 pm

Address

Online ผ่านระบบ ZOOM meeting   View map

 


การทำหนังสือมอบอำนาจ และประกาศแหล่งทุนภายนอก ผ่านระบบ Chula eRM

วิทยากรโดย:

– คุณพรพิรุณ อ่อนสกนธ์ สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
– คุณธีรภัทร์ คำมณี สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

กำหนดการ:        วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

รูปแบบ:              Online ผ่านระบบ ZOOM meeting

 


เอกสารการอบร

 


วิดีโอการอบรม